IPB Polska Sp. z o.o.
Ul. Chemikďż˝w 5b 32-600 Oświęcim
NIP:1070009604

Informujemy, ze złozony przez nas projekt badawczo-rozwojowy o numerze POIR.01.01.02-00-078/16 pt. Prace rozwojowe dotyczace innowacyjnej technologii tloczenia quick plastic forming z formowaniem wstepnym wytloczek ze standardowych stopow aluminiowych z uwzglednianiem wytworzenia instalacji pilotazowej uzyskal dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwoj 2014-2020

Celem projektu sa prace rozwojowe, zmierzajace do weryfikacji w warunkach rzeczywistych prototypu autorskiej technologii tloczenia Quick Plastic Forming z formowaniem wstepnym wytloczek ze standardowych stopow aluminiowych na potrzeby branzy motoryzacyjnej. Autorska technologia QPFP poprzez formowanie wstepne blachy pozwoli na uzyskanie odksztalcen jak w procesie QPF i to przy uzyciu stopow aluminiowych standardowych oraz nizszej temperatury formowania własciwego.

Rezultatem projektu bedzie znacząco ulepszona, zweryfikowana w warunkach rzeczywistych autorska technologia tloczenia QPFF.

 

Wartosc projektu: 11 977 424,07 PLN

Wartosc dofinasowania z FE: 5 988 712, 04 PLN
IPB Polska Sp. z o.o
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Dotacje na kapitał obrotowy dla IPB Polska Sp. z o.o

Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Dofinansowanie projektu z UE: 183 491,31 pln

 

Site Under Construction