IPB Polska Sp. z o.o.
Ul. Chemikļæ½w 5b 32-600 Oświęcim
NIP:1070009604

Informujemy, ze złozony przez nas projekt badawczo-rozwojowy o numerze POIR.01.01.02-00-078/16 pt. Prace rozwojowe dotyczace innowacyjnej technologii tloczenia quick plastic forming z formowaniem wstepnym wytloczek ze standardowych stopow aluminiowych z uwzglednianiem wytworzenia instalacji pilotazowej uzyskal dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwoj 2014-2020

Celem projektu sa prace rozwojowe, zmierzajace do weryfikacji w warunkach rzeczywistych prototypu autorskiej technologii tloczenia Quick Plastic Forming z formowaniem wstepnym wytloczek ze standardowych stopow aluminiowych na potrzeby branzy motoryzacyjnej. Autorska technologia QPFP poprzez formowanie wstepne blachy pozwoli na uzyskanie odksztalcen jak w procesie QPF i to przy uzyciu stopow aluminiowych standardowych oraz nizszej temperatury formowania własciwego.

Rezultatem projektu bedzie znacząco ulepszona, zweryfikowana w warunkach rzeczywistych autorska technologia tloczenia QPFF.

 

Wartosc projektu: 11 977 424,07 PLN

Wartosc dofinasowania z FE: 5 988 712, 04 PLNSite Under Construction